“Kayıt dışı göçmen meselesi içinden çıkılmaz hale geldi”

Güneş DOĞDU SOYLU

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı M. Tuncay Yıldırım, meclis üyeleriyle birlik­te toplanarak son günlerde ülke gündeminde Gaziantep ile ilgili tartışılan pahalılık, barınma, ka­yıt dışı göçlerin sonuçları ve ye­rel yönetim uygulamaları hak­kında basın toplantısı düzenledi.

Başkan Yıldırım, 46 meslek gru­bunda faaliyet gösteren 36 bin ta­cir, tüccar ve üretici adına Gazi­antep ve ülke gündemini meşgul eden konulara açıklık getirmek için düzenlenen bu toplantının önemli olduğunu ve dikkate alın­ması gerektiğini söyledi.

“Göç, pandemi, deprem ve savaşlar dengemizi bozdu”

Gaziantep’teki hatta Türki­ye’deki sorunların tetikleyicile­rinden birinin şüphesiz 13 yıldır geçici koruma altındaki Suriyeli­ler olduğuna dikkat çeken Başkan Tuncay Yıldırım, “Kayıt dışı ticari faaliyetlerinin oluşturduğu hak­sız rekabet, kimi sektörlerde elde ettikleri üstünlükler işletmeleri­mizin iç ve dış pazar kayıplarına neden oldu. Kiralar başta olmak üzere genel fiyat seviyesine ve sosyo- kültürel yapımıza olan olumsuz etkileri ne yazık ki her geçen gün artan bir oranda hisse­diyoruz.

Bugün Gaziantep’te faa­liyet gösteren kayıtlı Suriyeli iş­letme sayısı odamız, sanayi odası ve esnaf odaları dahil toplam 6 bin 300, kayıtlı Suriyeli istihdam sa­yısı ise 12 bin. Resmi kayıtlara gö­re Gaziantep’te 450 bin Suriyeli yaşıyor. Bu sayılar bile şehrimiz­deki Suriyeli nüfusu düşünün­ce kayıt dışılığın boyutunu göz­ler önüne sermeye yeter. Bu du­rumun Türk işletmeler açısından oluşturduğu haksız rekabeti he­piniz tahmin edebilirsiniz” dedi.

“Gaziantep’in konut sorununu çözmeliyiz”

Gaziantep’in, Türkiye’de konut fiyatları ve kiraların en yüksek ol­duğu iller arasında yer aldığına değinen Yıldırım, yerel yönetim­lere konut sorununu çözmek için çağrıda bulundu. Yerinde dönü­şüm projeleri için onay bekleyen projelerin onaylanması gerektiği­ni söyleyen Başkan Yıldırım, Bu­yurun gelin konut stokunun art­tırılmasına yönelik bu projeleri onaylayınız. Müteahhitlerimiz, vatandaşlarımız kiradan kurtu­lup evlerine geçsin ve bu şekilde binlerce ev boşa çıksın” dedi.

Açıklamasında Düzenleme Or­taklık Payı’na (DOP) da değinen Yıldırım, “Şehrimizde imara açı­lan arazilerde kanunen DOP yüz­de 45 olarak belirtilmişti. Maa­lesef yüzde 65’e kadar DOP alın­makta. Biz komünist sisteme geçtik haberimiz mi yok? Beledi­yeler ihaleyle arsa satıyor üst limit yok. Kendilerinin tespit ettikleri fiyatların çok çok üzerinde arsa satışları oluşuyor. Serbest piya­sa kamuya var özel sektöre neden yok? Gelsinler müteahhitlerimi­zin el birliğiyle konut sorununu çözelim. Herkesin kendi işini doğ­ru bir şekilde yapması gerektiğine inanıyoruz. Seçim zamanı kapısı­nı çalabileceğimiz esnaf bulama­ma ihtimalimiz var” dedi.

“Kent lokantaları esnafı zor durumda bırakıyor”

Yerel yönetimlerin açtıkları kent lokantalarına da değinen Tuncay Yıldırım, “Türkiye genelinde birçok belediye 40- 45 TL’ye vatandaşa yemek vereceklerini söylüyorlar.

Eğer bir kap yemek 40-45 TL’ye kâr bırakıyor ise buyursun belediye başkanlarımız, kamu kurumlarının temsilcileri restoran açsınlar 40- 45 TL’ye bu yemekleri satabilsinler bizlerde onlara destek olalım. Burada oluşacak kamu zararı burada yapılan iyi niyetler sonucunda bu belediyeler adına çalıştırılan işletmelerin kapanmasına sebep olacaktır. İşletmelerin zararına mal satabilme şansları sıfır. Pahalılıktan şikâyet edenler esnaf lokantaları. Bu sürecin sonunda esnaflarımızın bellerini doğrultabilme şansları yok” ifadelerini kullandı.

“Antep fıstığı Rize’nin fındığından kötü mü?”

Antep fıstığı üzerindeki tartışmalara değinen Yıldırım, “Kayıt altına giren fıstık dolayısıyla devletin kazancı var. Buradan yetkililere çağrımızdır, Antep fıstığı Rize’nin fındığından kötü mü veya Gaziantep Rize’den daha az mı hizmet ediyor. Bizde fındığa verilen desteğin aynısından Gaziantep fıstığına da istiyoruz” diye konuştu. Gaziantep’in de ilgili desteklerden faydalanması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Bu şehirde tarım biterse, hayvancılık biterse bu gemi batarsa bizde hepimiz içinde batarız” dedi.

Adnan Ünverdi: Sorunlu Suriyelilerin deport edilmesi önemli bir konu

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi geçtiğimiz gün gerçekleşen meclis toplantısında son günlerde Gaziantep’te yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeliler konusuna ilişkin tartışmaların büyüyerek devam ettiğini belirterek, “İç savaş nedeniyle ülkemiz Suriye’den sığınma talebinde bulanan insanlara kucak açmıştır. 2011 yılından bu yana nüfusuna göre en fazla Suriyeli göçü alan şehir Gaziantep olmuştur.

Resmi rakamlara göre şehrimizde 450 bin Suriyeli yaşamaktadır. Maalesef ilk göçle birlikte yatırımcı, meslek sahibi, nitelikli olarak değerlendirebileceğimiz kişiler büyük oranda Türkiye’den başka ülkelere göç etmişlerdir. Gelinen noktada her ne kadar üretime dahil edilmeleri, entegrasyonun sağlanması için önemli politika ve projeler yürütülmüş olsa da tersine göçün istenilen düzeyde olmaması bir dizi sorunları da beraberinde getirmiştir. Kaçak giriş yapmış, kayıt dışı çalışan ve güvenlik konusunda problem teşkil eden Suriyelilerin deport edilmesi bu konuda en önemli başlıktır’’ ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir