İzmir Valisi EGİAD’ı Ziyaret Etti

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, EGİAD- Ege Genç İş İnsanları Derneğini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de hazır bulunduğu ziyarette, İzmir’in ekonomik kalkınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarete ev sahipliği yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, ziyaretten büyük bir onur ve memnuniyet duyduklarını belirterek, EGİAD’ın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. EGİAD’ın İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki genç iş insanlarını bir çatı altında toplayan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Yelkenbiçer, dernek olarak Ege Bölgesi’ni ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler ürettiklerini, üye iş insanlarının ticari, mesleki ve sosyal gelişimini sağlamayı amaçladıklarını aktardı. EGİAD’ın son dönemde özellikle Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençler konusunu gündeme aldığını ifade eden Yelkenbiçer, “NEET Gençler sorununu çok önemsiyoruz. Gençlerin evde oturmaması gerekir. NEET Gençler sorununa kamuoyunun daha fazla dikkatini çekmek istiyoruz. Ülkemizin genç nüfusuyla övünürken, diğer taraftan bu gençleri üretime kazandıramıyoruz. Bu durum ülkemizin üretken işgücü potansiyelinin değerlendirilememesine ve ekonomik kalkınmamıza katkı sağlanamamasına neden oluyor. Ayrıca ekonomide verimliliğin azalması ve sosyal yardımlara olan bağımlılığın artması sonucunu da doğurmakta. Ayrıca NEET Gençlerin işsizlik ve eğitimsizlik gibi sorunlar yaşamaları, radikalizme veya suça eğilimlerinin artmasını ve sosyal istikrarsızlığı beraberinde getirmekte. OECD ülkeleri ortalaması yüzde 12,7 olan NEET Gençler ülke oranında Türkiye ortalaması, yüzde 27,9. Her 10 NEET gençten 7’sini kadınlar oluşturuyor. NEET Gençlerde cinsiyetler arası farkın en büyük olduğu ülke ise Türkiye. Bu verilerden yola çıkarak, bu gençlerimizi istihdama kazandırmak için neler yapılabileceğini ortaya koyan, akademik bir zemine ihtiyaç duyduk. Araştırma ve politika önerileri içeren bir rapor hazırlığı yapıyoruz. Türkiye’deki ve İzmir’deki NEET Gençlerin durumunu, dünyadaki örnek çözüm önerilerini inceleyeceğiz. Araştırmada elde edilen tespitler ile İzmir’e özgü şartları değerlendirilerek, sorunun çözümüne katkı sunabilecek öneriler geliştireceğiz.” dedi.

Yelkenbiçer, EGİAD’ın diğer bir önemli faaliyet alanının girişimcilik olduğunu ekleyerek “EGİAD Melekleri Yatırım Ağımız ile girişimcilik ekosisteminde uzun yıllardır çalışmalar sürdürüyoruz. Melek yatırım sayımızı çoğaltarak, yatırımcıların yenilikçi teknolojilere yatırım taleplerini artırmaya çalışıyoruz. Tüm bu çalışma alanlarımızda Sayın Valimizin yönlendirmeleri ve destekleri çok değerli olacaktır.” dedi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise EGİAD’ı ziyaret etmekten memnuniyetini dile getirerek “İzmir’de EGİAD gibi kurumsal yapısı ve kapasitesi güçlü sivil toplum kuruluşlarının bulunmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ayıca İzmir’deki kuruluşlarımızın arasında önemli bir işbirliği ve sinerji ortamı olduğunu görüyorum. İzmir, her alanda potansiyeli yüksek bir şehir. Kurum ve kuruluşlarımız arasındaki uyumu daha da geliştirerek, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacağız. Bu kapsamda EGİAD’ın, İzmir’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik projelerini de değerli buluyor ve destekliyorum.” dedi. – İZMİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir